Gallego   Español   

Benvenido a Farmacia Margarita Pérez Vilariño,

en Cambre.


Quen somos

Somos Farmacia Margarita Pérez Vilariño, unha das súas mellores opcións farmacéuticas na localidade de Cambre.

A nosa historia

A titularidade da nosa farmacia está a cargo de Dna. Margarita Pérez Vilariño, e foi concedida a través dun concurso público de Novas Oficinas de Farmacia da Consellería de Sanidade que tivo en conta a súa destacada traxectoria profesional e de méritos.

Un amplo stock de produtos

O noso amplo catálogo de produtos converteunos nunha das farmacias máis recoñecidas na zona.

A mellor atención

Contamos con persoal farmacéutico altamente cualificado que se mantén en constante formación mediante cursos, congresos e conferencias.
Visítenos. Caracterizámonos pola amabilidade e o trato familiar a quen nos consulta.

O noso compromiso

Estamos comprometidos coa maior dedicación, ofrecéndolle unha variada selección de produtos farmacéuticos e de parafarmacia.

Farmacia Pérez Vilariño

Enderezo
Rúa Párroco M. Cobas, 5 
O Graxal - O Temple 
15679 CAMBRE  (A Coruña)  
Teléfono

881 962 937​